سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تعلیم وتربیت

با سلام و احترام ، از آنجا که گزارش پیشرفت تحصیلی- تربیتی در دوره ابتدایی) پایه اول تا ششم(همان بازخورد پایانی است، بایسته است، بازخورد پایانی در ارزشیابی کیفی – توصیفی ، در راستای اهداف ارزشیابی تکوینی با رویکرد بازخورد توصیفی، طراحی و تکمیل گردد .در این خصوص با توجه اینکه معلم نمون برگ الف گزارش پیشرفت تحصیلی را باید با توجه به راهنمای تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی جدید ابلاغی ، به صورت توصیفی تکمیل نماید و این توصیف، بازتاباننده ی یکی از سطوح دست یابی به اهداف کلی آن ماده درسی باشد تاهر کدام از ذینفعان مدرسه، فراگیر و اولیا وقتی آن را مشاهده نمایند تصویر روشنی از عملکرد تحصیلی – تربیتی دانش آموز دریا فت نمایند نکات مهمی را جهت اجرا اعلام می دارد : در نوبت بهمن ماه 93 ، هیچ گونه اجباری در توصیف عملکرد مواد درسی صورت نگیرد؛ یعنی اختیاری است ومعلم آزاد باشدتا اگردروس رانخواست دقیق ودرست گزارش نویسی کندایرادی براو وارد نگردد. توصیه می شوداطلاع رسانی شایسته صورت گیردتا معلمین هم پایه درهر مدرسه با مشارکت و تبادل نظر یکدیگر نسبت به چگونگی نگارش توصیف عملکرد دانش آموزان اقدام نمایند . مدیران مدارس با برگزاری جلسات کارگاهی در مدرسه از همکاران معلم بخواهند گزارش های خود را در این جلسات ارائه دهند تا در یک فضای علمی- تجربی ، نقد و بررسی لازم به منظور پختگی هرچه بیشتر نگارش توصیف عملکرد معلم صورت گیرد . مدیران مدارس توجیه شوندتا فرصت مقتضی برای آموزش چگونگی تکمیل گزارشها برای نوبت خرداد در اختیار معلمین خود در مدرسه قرار دهند و از آنان بخواهند دراین زمینه تلاش لازم را به عمل آورند و با مطالعه و مشورت بادبیرخانه ارزشیابی توصیفی آذربایجان غربی /مدرسان ارزشیابی منطقه ای و استانی خود نسبت به چگونگی نگارش توصیف عملکرد به خودارتقایی برسند . معلمان توجیه شوند که لازم نیست در مقابل هر ماده درسی ، برای تک تک هدف ها و موضوعات، توصیف عملکرد بنویسند، آنچه مد نظر است توصیف عملکرد کلی دانش آموز است. سایت دفترآموزش دبستانی آمادگی درج نمونه هایی از نگارش توصیفی عملکرد استان ها را جهت بهره برداری برای معلمان عزیز را دارد . دفتر آموزش دبستانی


ارسال شده در توسط احمد گودرزی