سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تعلیم وتربیت

در ابتدای امر از کلیه دست اندرکاران محترم که تمام سعی و تلاش خود را به کار می گیرند تا همکاران آموزشی در سنگر تعلیم و تربیت با آسودگی خاطر و رضایت شغلی به انجام رسالت خطیر خودشان بپردازند تقدیر و تشکر به عمل می آید و این خود یکی از موارد اصلی و مهم در ایجاد انگیزه و بازدهی سودمند امر آموزش است .

امر آموزش امری بسیار گسترده و دارای دامنه وسیع اجرائی است و نتایج ارزیابی آن در طول یک دوره که محدود به زمان سالیانه می باشد ممکن و میسر نیست و اغلب ما در هر شغل و اموری مشغول باشیم از آموخته هائی استفاده می کنیم که در گذشته دور یا نزدیک در مکان های مختلف و یا در مدرسه توسط معلمین خود آموخته و به یاد داریم ، استادی معلم من بود و اینجانب پس از تحصیل با ایشان دیداری داشتم هنگامی که فهمید قرار است که به زودی در کلاس مشغول تدریس فرزندان این مرز و بوم شوم توصیه مهم را در عین سادگی فرمودند که : هر امری را که در کلاس درس دیده ای و آن امر را پسندیده ای  همان را اجراء کن که قطعا موفقیت شما در اجرای اموری است که مورد پسند شما است ، و همچنین در مدرسه ابتدائی معلم ما برای نوشتن انشاء همواره تذکر نی داد که انشاء نباید از پانزده خط کمتر باشد و همواره باید با درود و سلام همراه باشد و اگر با خط درشت می نوشتیم و تمام متن را با همان مطالب اولیه به اتمام می رساندیم باز هم نمره خوبی می گرفتیم و مورد تشویق و تایید هم بودیم و همواره از ما تعریف می شد . اما به مرور دریافتیم که متن باید دارای مقدمه باشد و مطالب آموخته شده را اصلاح نمودیم و اکنون که در حال ثبت تجربه مدون می باشم دوباره به یاد همان تجربه افتادم که متن نباید از تعداد خطوط سیاه کمتر باشد حالا هر طور و یا هر چیزی نوشتی باشد ولی امر آموزش در اینجا معنی پیدا می کند که اموری را که آموزش می دهیم در کالبد انسان به جا می ماند و در امور متفاوت حتی در کار افراد در سن بزرگسالی هم اثر متفاوت به جا می گزارد


ارسال شده در توسط احمد گودرزی