سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تعلیم وتربیت

روز معلم مبارک


ارسال شده در توسط احمد گودرزی
در مورد کودک پرخاشگری که الگوپذیری عامل اینگونه رفتار او بوده است باید روی الگوی کودک کار کرد وراههای دیگری جز پرخاشگری را به آن آموخت .اگر پرخاشگری در اثر ناکامی بوجود آمده باشد باید کودک ناکام را در راه رسیدن به اهداف مطلوب ودوست داشتنی کمک کنیم در مواردیکه علت پرخاشگری اضطراب است باید از نگرانی درونی واضطراب کودک مطلع شویم .ورزش کردن برای این کودکان بسیار وثر است وباعث تخلیه هیجانی می شود .در کشمکش های درونی باید کودک را از حالت دوگانگی خارج ساخت .کم به کودکان در تصمیم گیری باعث می شود که بیاموزند به حالتهای دوگانه ی درونی خود پایان بخشند .در پاره ای از موارد کودک افسرده پرخاشگری شدیدی از خود نشان می دهد در این میان لازم است به این نکته پی ببریم که اوچه چیز دوست داشتنی را از دست داده است چگونه می شود مورد از دست رفته را برای او جبران کنیم . در مورد پرخاشگری شیطنت ومصرف دارو حتما باید به پزشک متخصص مراجعه کنیم تا کودک را از نزدیک معاینه کند .هنگامی که کودک قربانی خشونت در مدرسه شده است  باید با مسئولان مدرسه صحبت کنیم لازم است که ایشان طبق قانون و مقررات خاص با کودکان خشونت گرا برخورد کند و نیز کودکانی را که قزبانی خشونت شده اند  بر اساس رفتار هایخوبشان  مورد همدلی قرار دهند .چناچه نوع  پرخاشگری  کودک خصمانه است باید او را از ازار و اذیت کردن دور کنیم تا مجبور نباشد برای تلافی و انتقام افراد دیگری را اذیت کند.
اگر هم پرخاشگری از نوع وسیلهای است باید راهای دیگری را برای مطرح شدن به او بیاموزیم  تا او ناچار نباشد از روش پرخاش برای جلب توجه استفاده کند.
جهت پرخاشگری ممکن است درونی یا بیرونی باشد چنانچه جهت پرخاشگری به طرف درون باشد کودک خشم را به درون خود می افکند ودچار خشم فرو خورده می شود پیامد چنین عملی می تواند افسردگی نیز باشد کودکان افسرده در واقع از دست خودشان عصبانی هستند .خشم درونی ،عصبانیت ونارضایتی از خودرا بوجود می آورد .در خشم بیرونی کودک ممکن است خشم های خود را بصورت رفتارهایی از قبیل :فریادزدن ،پا به زمین کوبیدن یا پرتاب کردن اشیاءبروز دهد .

ارسال شده در توسط احمد گودرزی

سه شنبه اطلاعیه مهم معاونین محترم آموزش ابتدایی استان ها در نوبت بهمن ماه 93، تکمیل فرم الف ( گزارش پیشرفت تحصیلی - تربیتی ) اختیاری است .

معاونین محترم آموزش ابتدایی استان ها

توصیه ها ی بسیار مهم درتکمیل برگ الف (گزارش پیشرفت تحصیلی   تربیتی  )

با سلام و احترام ،

 از آنجا که گزارشپیشرفتتحصیلی- تربیتیدردورهابتدایی ) پایهاولتاششم ، ( همانبازخوردپایانیاست، بایسته است، بازخورد پایانی در ارزشیابی کیفی توصیفی ، در راستای اهداف ارزشیابی تکوینی با رویکرد بازخورد توصیفی، طراحی و تکمیل گردد .در این خصوص با توجه اینکه معلم نمون برگ الف (گزارش پیشرفت تحصیلی ) را باید با توجه به راهنمایتکمیلگزارشپیشرفتتحصیلیتربیتیجدیدابلاغی ، به صورت توصیفی تکمیل نماید و این توصیف، بازتاباننده ی یکی از سطوح دست یابی به اهداف کلی آن ماده درسی باشد تاهر کدام از ذینفعان (مدرسه، فراگیر و اولیا) وقتی آن را مشاهده نمایند تصویر روشنی از عملکرد تحصیلی - تربیتی دانش آموز دریافت نمایند نکات مهمی را جهت اجرا اعلام می دارد :

درنوبت بهمن ماه 93، هیچ گونه اجباری در توصیف عملکرد  مواد درسی صورت نگیرد؛ یعنی اختیاری است ومعلم آزاد باشدتا اگردروس رانخواست دقیق ودرست گزارش نویسی کندایرادی براو وارد نگردد

v    توصیه می شوداطلاع رسانی شایسته صورت گیردتا معلمین هم پایه درهر مدرسه با مشارکت وتبادل نظریکدیگرنسبت به چگونگی نگارش توصیف عملکرد دانش آموزان اقدام نمایند .

مدیران مدارس با برگزاری جلسات کارگاهی در مدرسه  از همکاران معلم بخواهند گزارش های خود را در این جلسات ارائه دهند تا در یک فضای علمی- تجربی ، نقد و بررسی لازم به منظور پختگی هرچه بیشتر نگارش توصیف عملکرد معلم صورت گیرد .

v    مدیران مدارس توجیه شوندتا فرصت مقتضی برای آموزش چگونگی تکمیل گزارشها(برای نوبت خرداد) در اختیار معلمین خود در مدرسه قرار دهند و از آنان بخواهند دراین زمینه تلاش لازم را به عمل آورند وبا مطالعه و مشورت بادبیرخانه ارزشیابی توصیفی آذربایجان غربی /مدرسان ارزشیابی منطقه ای و استانی خود نسبت به چگونگی نگارش توصیف عملکرد به خودارتقایی برسند .

معلمان توجیه شوند که لازم نیست در مقابل هر ماده درسی ، برای تک تک هدف ها و موضوعات، توصیف عملکرد بنویسند، آنچه مد نظر است توصیف عملکرد کلی دانش آموز است .

v    سایت دفتر آموزش دبستانی آمادگی درج نمونه هایی از نگارش توصیفی عملکرد استان ها را جهت بهره برداری برای معلمان عزیز دارد .


ارسال شده در توسط احمد گودرزی