سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تعلیم وتربیت

تجربیات  یک مربی پرورشی جهت ارتقا رتبه شغلی ( ارشد . خبره . عالی )

 

عدم توجه به مسائل تربیتی و کمبود اطلاعات تربیتی خانواده ها در رابطه با پرورش صحیح فرزندان و امور تحصیلی آنها روز بروز آمار نابهنجاریهای رفتاری و اعمال غیراخلاقی و تبهکاری و جنایات را افزایش داده است. یکی از بهترین اقدامات در تقلیل این روند رو به رشد ، بالا بردن سطح اطلاعات خانواده و برخورد صحیح آنها با مسائل و مشکلات محیط خارج از منزل می باشد


ارسال شده در توسط احمد گودرزی

بخش مهمی از اثر بخشی مدیریت آموزشگاهی به روند درست فعالیت های آموزشی در مدرسه مربوط می شود. یعنی به منظور تحقق اهداف آوزشی، هر یک از دست اندرکاران مدرسه سهمی از این فعالت ها را بر عهده دارند و تسهیل جریان یاددهی ـ یادگیری و نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی بر دوش مدیر خواهد بود...

 


ارسال شده در توسط احمد گودرزی

هفته دفاع مقدس مبارک


ارسال شده در توسط احمد گودرزی