سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تعلیم وتربیت

 در شرایط کنونی و برغم توسعه گسترده و حیرت آور فناوری های جدید ارتباطی و شبکه ارتباطات مجازی در جهان، تالیف و انتشار سنتی کتاب و کتاب خوانی همانند روزنامه و روزنامه خوانی همچنان جایگاه و اهمیت و نقش خود را داراست و هیچکس نمی تواند مدعی شود که روش سنتی در سایه ی شیوه های جدید و مدرن اطلاع رسانی و کسب آگاهی قرار گرفته هرچند تکنولوژی جدید تحول عظیم و شگرفی در این عرصه ایجاد کرده است و کسی نمی تواند منکر این دگرگونی شود. 

کتاب و کتابخوانی، هنوز در میان مخاطبان و علاقه مندان به مطالعه و تحقیق جایگاه ویژه خود را دارد و بخشی از سبد فرهنگی این اقشار را به خود اختصاص می دهد. همانطوریکه روزنامه مکتوب همچنان ویژگی و نفوذ خود را حفظ کرده و نمی توان گفت که به دلیل وجود شبکه ارتباطی مجازی و اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی، از شمار خوانندگان روزنامه کاسته شده است. بلکه باید گفت که فناوری های جدید به صورت جدی به کمک روش های سنتی آمده و البته تاثیرات خود را بر میزان اطلاعات و آگاهی افراد جوامع گذارده است. 

هنوز که هنوز است روزنامه های پرتیراژ جهانی و منطقه ای با وجود بهره گیری گسترده از اینترنت و سایبر در جهت اطلاع رسانی به موقع و حضور موثر در اطلاع رسانی، به دنبال مجهز کردن روزنامه خود به پیشرفته ترین سیستم های توزیع همزمان و به موقع هستند. برخی روزنامه های عربی سالانه مبالغ هنگفتی را هزینه مطالعه و اعزام کارشناس به خارج از کشور ، برای مطالعه در خصوص آخرین پیشرفت ها در زمینه سیستم نوین توزیع می کنند تا از گردونه عقب نمانده و روزنامه و نشریه ی خود را مجهز به آخرین پیشرفت ها برای رسیدن به موقع تولیدات خبری به دست مخاطب و تاثیر گذاری در هدایت افکار عمومی نمایند. 

برای نمونه برخی روزنامه های عرب زبان در حال حاضر، در اولین ساعات صبح در چندین پایتخت کشورهای مهم عربی، همزمان توزیع می شوند. در بخش کتاب هم به همین گونه است و چاپ و انتشار کتاب همچنین از اولویت های نهادهای فرهنگی جهانی است. 

این یک تصور غلط است که فکر کنیم توسعه شبکه ارتباطی اینترنتی، مخاطب و علاقه مندان به مطالعه و تحقیق را از کتاب بی نیاز کرده است. هر چیز جای خود را دارد و کتاب و انتشار مکتوب و سنتی آن، همچنان بر حضور و ایفای نقش جدی خود تاکید می ورزد. پس دولت ها و سیاست گذاران فرهنگی نباید از این مقوله مهم غافل شوند، بلکه باید به منظور ترویج فرهنگ تالیف و انتشار کتاب و کتاب خوانی در جامعه با هدف بالا بردن آگاهی و اطلاعات مردم و سطح فرهنگ جامعه، برای تولید علم بیشتر تلاش وافر نمایند. 

هیج دولت و ملتی از اینکه فرهنگ کتاب خوانی و درک معارف بیشتر و فهم افزون تر علوم و آشنایی با پیشرفت ها در جامعه اش، توسعه و گسترش کمی و کیفی بیابد لطمه نمی بیند بلکه بی تردید نفع آن، متوجه جامعه خواهد بود. اداره یک جامعه اهل مطالعه و فهیم و با فرهنگ، به طریق اولی آسان تر از جامعه ای است که از علم و دانش فاصله دارد و قطعا به صرفه و صلاح نیز نزدیک تر است. پس نباید به بهانه های گوناگون و بدون منطق، در مسیر تالیف و نشر کتاب و صنعت چاپ، و ترویج فرهنگ کتاب خوانی در جامعه خلل و مانع ایجاد کرد. 

حل این معادله بسیار ساده است که آیا تاثیر پذیری یک ملت و فرهنگ عقب مانده و بی اطلاع و بی سواد، از فرهنگ بیگانه محتمل تر و پرهزینه تر است یا ملت و فرهنگی که اهل مطالعه و تحقیق و پژوهش است؟ بی تردید جامعه ای که در آن فضای مطالعه، پژوهش و تحقیق، به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری، به شکل مطلوب و بدون قید و بندهای دست و پاگیر فراهم باشد کمتر از فرهنگ و القائات بیگانه تاثیر می پذیرد تا جامعه ای که از فرهنگ مطالعه و تحقیق دور است. 

در تمامی زمینه های فرهنگی اینگونه است که وقتی دولت ها و متولیان فرهنگ عمومی، حداقل ها را برای جامعه در این حوزه فراهم کردند دیگر جامعه بویژه قشر حساس و پرانرژی و پرسشگر جوان، که کنجکاو و به دنبال دانستن بیشتر است، برای رفع نیاز طبیعی و فطری خود، چشمش و تمایلات فکری اش، به طور مطلق و یکسویه، به بیرون از مرزها و بهره مندی صرف از محصولات و تولیدات فرهنگی بیگانه نخواهد بود و در آنجایی هم که در برخی زمینه هانیاز به تبادل فرهنگی پیدا شد که بی تردید اینگونه خواهد بود، اولویت بر حفظ و ارتقاء فرهنگ بومی و تبادل فرهنگی خواهد بود و نه مصرف کننده صرف تولیدات دیگران. طی این مسیر بسیار حساس و ظریف، تنها با انعطاف و تدبیر و مدیریت، و فراهم کردن زمینه لازم برای تالیف، انتشار کتاب و کتاب خوانی، ممکن خواهد شد. 

و به بیان ساده تر، اصل باید بر فراهم کردن بستر لازم و سیاست گذاری و نظارت بر امر کتاب، از طرف متولیان دولتی امر فرهنگ، و تحقیق و پژوهش و تولید از جانب مردم و بخش خصوصی غیردولتی باشد. 

این ضرورت اجتناب ناپذیر در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی مورد تاکید موکد قرار گرفته است اما اینکه تا چه اندازه جدی گرفته شده و در عمل موفق بوده و توانسته با حذف موانع، نیازهای جامعه را تامین نماید، باید به بررسی و ارزیابی آمار تالیف و انتشار کتاب به لحاظ کمی و کیفی و استقبال جامعه از کتاب و کتابخوانی و مقایسه آن با سایر دغدغه های اجتماعی پرداخت.

برچسب ها: کتاب ، فرهنگ ، کتابخوانی

ارسال شده در توسط احمد گودرزی

کارسون و همکاران  در یک جمع بندی مواردی را با عنوان «آنچه اقدام پژوهی است» به شرح زیر ذکر کرده اند:

اقدام پژوهی فرایندی است که آموزش و پرورش  را از طریق تغییر بهبود می بخشد.

اقدام پژوهی ، کار گروهی مربیان برای بهبود اقدامات آموزشی است.

اقدام پژوهی ، تأمل و باز اندیشی در مورد امر تدریس است.

اقدام پژوهی ، جمعی و مشترک است؛ یعنی مربیان در جهت تقویت روابط با دیگر مربیان گفتگو و کـار می کنند.

اقدام پژوهی ، بنا نهادن و تشکیل گروههای خود ــ انتقاد از مربیان است.

 اقدام پژوهی ، فرایند نظام مند یادگیری است.

اقدام پژوهی ، فرایندی است که ایجاب  می کند ما ایده های خود در باره آموزش و پرورش را به بوته آزمایش بگذاریم.

اقدام پژوهی ، خالی از تعصب است.

 اقدام پژوهی ، یک تحلیل انتقادی از محل های کار ماست.

اقدام پژوهی ، تأکید روی موارد خاص است.

اقدام پژوهی ، چرخه ای از برنامه ریزی ، عمل، مشاهده و بازاندیشی و تفکر است.

اقدام پژوهی ،کار در گروه های کوچکی از مربیان است.

اقدام پژوهی ،اثبات درستی اقداماتی است که در جریان تدریس انجام می شود.

شواهد روز افزون حاکی از آن است که درگیر شدن در اقدام پژوهی اثراتی مثبت مشخص و حرفه ای روی کارگزاران آموزشی دارد.

به لحاظ اینکه در اقدام پژوهی خود معلم پژوهشکر است و نقش اصـلی پــژوهــش را به  عـهـده دارد، لذا می تواند مسئله ملموسی را که با آن رو به رو است ، حل کند تا بهبودی امور را میسر سازد. «از آنجا که معلمان در هر نظام آموزشی نقش اصلی را بر عهده دارند ، به عنوان پژوهشگران بالقوه ، برای مشخص کردن موقعیت های نا معین در رابطه با فعالیت هایشان می توانند روش علمی را به کار برده و با استفاده از اقدام پژوهی فعالیت های خود را بهبود بخشند. این امر کمک می کند تا معلمان نقش مؤثری در شناخت مسائل آموزشی ،به ویژه فرایند یاددهی ــ یادگیری داشته باشند».تأکید و توجه زیادی که در بحث اقدام پژوهی بر روی معلمان می شود، منبعث از این تفکر است که آنها منشاء و مجری اصلی تغییر در فرایند آموزش و پرورش هستند.

اقدام پژوهی مختص سازمانهای آموزشی نمی باشند، بلکه فرایند پژوهش در کلیه سازمان هایی است که قصد دارند در بستر تلاش های متمرکز برای بهبود کیفیت و عملکرد سازمان خود اقدام کنند. افراد درگیر در این نوع پژوهش که در اغلب متون به عنوان کارکزار معرفی می شوند، پژوهش را خود طراحی و اجـــرا می کنند و از طریق گرد آوری داده ها به بهبود و اصلاح فعالیت های سازمان مبادرت می ورزند.

هدف اقدام پژوهی همچون پژوهشهای مرسوم و دانشگاهی پی بردن به روابط پدیده ها یا به اصطلاح متغیرها نیست ، بلکه هدف پژوهش در عمل « بررسی موضوع هایی است که فرد یا افراد در محیط کار و در خصوص شغل شان با آن درگیر هستند و می خواهند از راه پژوهش آن را حل کرده یا کاهش دهند. پس ایجاد تغییر در وضعیت موجود هدف عمده در این تحقیق است.

 

تعریف دیگری از اقدام پژوهی:

اقدام پژوهی شکلی جامع از جستجوی علمی است که از طریق مشارکت در موقعیتهای آموزشی به منظور بهبود سودمندی ، معقول بودن و صحت و درستی اعمال تربیتی انجام می شود.هدف اقدام پژوهی در آموزش و پرورش کمک به معلم و سایر کارکنان آموزشی مدرسه ، دربرقراری ارتباط بین دیدگاهایشان از آموزش و پرورش با اعمالی است که روزانه در ارتباط با دانش آموزان انجام می دهند.بعبارت دیگر اقدام پژوهی در واقع نمود تفکر معلم به مثابه یک پژوهشگر است که او با مشارکت در آن می تواند به بهبود فهم خود از آموزش ، حل مشکلات درسی ، بهبود اعمال تربیتی و اثربخشی بیشتر در کلاس دست یابد.

منبع:

1-معلم پژوهنده ، رویکردی به توسعه و بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش ، دکتر مهدی شریعت زاده

2-اقدام پژوهی ، بنیاد اندیشه معلمان پژوهنده ، نسرین حق گو


ارسال شده در توسط احمد گودرزی

ویژگی های اقدام پژوهی

1.       اقدام پژوهی از طریق یک حلزون خود ارزیابی از چرخه های برنامه ریزی عمل، مشاهده وتفکر یا باز اندیشی شکل می گیرد وتکرار می شود

2.      همکاری و تعامل بین یک پژوهشگر یا تیم پژوهی وجود دارد

3.    اقدام پژوهی کاری مشترک و گروهی است و هم کسانی را که در قبال عمل مسئول وپاسخگو هستند درگیر می کند

4.     اقدام پژوهی کاملا وابسته به موقعیت است یعنی پس از تشخیص مشکل در یک موقعیت خاص تلاش می کند تا آن مشکل را در همان موقعیت حل کند و نیاز به تعمیم ندارد

5.     اقدام پژوهی هم به تغییر در عمل وهم به بسط نظریه می انجامد

6.      نظریه ها و راه حل های حاصل از فرایند اقدام پژوهی باید در معرض نقد ونظر سایر شرکت کنندگان و نیز جامعه وسیع تر از کسانی که ممکن استبه این موقعیت کاری علاقه داشته باشند قرارگیرد

7.    اقدام پژوهی خود ارزشیاب است یعنی شامل ارزشیابی مداوم از فرایند پژوهش و ایجاد تغییر واصلاح برای هماهنگ کردن پژوهش و عمل است

8.    نظریه ها و راه حل ها حاصل از فرایند اقدام پژوهی باید در معرض نقد ونظر سایر شرکت کنندگان ونیز جامعه وسیع تر از کسانی که ممکن است به این وضعیت یا موقعیت کاری علاقه داشته باشند،قرار گیرد


  وجوه اشتراک پژوهش در عمل با پژوهش علمی

1.       نظام مند بودن

2.      بیان مسئله

3.    پرسش مشخص

4.     اطلاعات مدون

5.     انتقادی بودن

6.      کنترل نظام مند

7.    تولید دانش

 تفاوت های اقدام پژوهی با روش های تحقیق دانشگاهی

 1.       پژوهش توسط دست اندرکاران-در اقدام پژوهی پژوهشگر یا همکاران وی برای حل مسائل خود اقدام می کنند ولی در پژوهش های علمی دیگر مسئله ای که مورد تحقیق قرار می گیرد ضرورتا مسئله خود تحقیق نیست

2.      تاکید بر عمل-در اقدام پژوهی عمل شخص در محیط کار مورد بررسی قرار می گیردومنجر به اصلاح وبهبود در تغیرعمل می شود ولی در پژوهش های دیگر پژوهش به کار عمل فعلی محقق مربوط نمی شود مانند تاثیر وضع اقتصاد ی خانواده ها در پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان –عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان

3.    مشارکتی است-یعنی در امر پژوهش از نظر و پیشنهادات همکاران و دیگر افراد استفاده می شود

4.     خود ارزیاب است-بطور مداوم چگونگی پیشرفت کار و نتیجه تغییر مورد ارزیابی قرار می گیرد

5.     مبتنی بر ارزش هاست-افراد درگیر در این پژوهش در مقابل موضوع پژوهش نوعی احساس تعهد و نیاز به ایجاد تغییر وتحول در کار خود هستند

6.      غیر رسمی است-نیاز به پیروی از یک روند رسمی اداری و سازمانی ندارد خود ناظر بر همه چیز است

7.    روش تحقیق ساده-در این پژوهش نیاز به دانستن علوم آماری پیچیده نیست

8.    تعمیم پذیر نیست

9.      نگاه از درون-در این پژوهش افراد درگیر از درون محیط کار خود به مسائل می نگرند ولی در پژوهش علمی نگاه از بیرون به درون است

10.    پژوهش شخصی است-پژوهشگر همیشه از خود می پرسد چگونه می توانم (عمل خودم )را اصلاح کنم

 اهمیت و ضرورت پژوهش در عمل

1.       مناسب ترین راه برای حل مسئله است

2.      نوعی آموزش حین خدمت است

3.    نوآوری و دانش افزایی

4.     اصلاح وضع نا مطلوب

5.     دوری از نخبه گرایی-در این روش همه دست اندرکاران وارد عرصه پژوهش می شوندو پژوهش از اعضا افراد کارشناس ونخبه بیرون می آید،پژوهش عمومی است.

6.      رشد و بالندگی عمومی

7.    پاسخ گویی علمی-راه های علمی ومنطقی ارائه می شود

8.    نزدیکی نظر و عمل

 آمادگی های لازم پیش از انجام پژوهش

1.       مهارت روابط انسانی

            الف-ارتباط با دیگران

1.       مهارت گوش دادن

2.      مهارت در مدیریت

3.    مهارت در همکاری و مشارکت

4.     تقویت اراده و اعتماد به نفس

5.     توجه به گوناگونی اندیشه ها ورفتارها

6.      سبک بیان

        ب-اندیشه های انتقادی

      ج-پژوهشگران همکار

  2-مراعات اخلاق در گردآوری اطلاعات

             الف-ضرورت مذاکره با مسئولان

            ب-راز داری

1.       حفظ اسرار مربوط به اطلاعات جمع آوری شده

2.      حفظ اسرار مربوط به هویت اشخاص و مکان ها

3.    راز داری درباره داده ها

          ج-حفظ حق همکاری نکردن دیگران

         د-آگاه سازی دیگران

 مراحل پژوهش در عمل

1.       مشخص کردن موضوع و عنوان پژوهش

2.      توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

3.    گردآوری اطلاعات (شواهد1)

4.     تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها

5.     انتخاب راه جدید موقتی

6.      اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

7.    گردآوری اطلاعات(شواهد2)

8.    ارزش یابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن

9.      تجدید نظر و دادن گزارش نهایی یا اطلاع رسانی

 مشخص کردن موضوع و عنوان پژوهش

ابتدا مشخص کند آیا موضوع مورد توجه وی با شغلش ارتباط دارد؟

آیا موضوع قابل بررسی و تحقیق است؟

موضوع باید دارای ویژگی های زیر باشد

1.       مورد علاقه شما باشد

2.      پژوهش پذیر باشد

3.    دارای اهمیت باشد

4.     در توان پژوهشگر باشد

5.     منابع اطلاعاتی کافی در اختیار باشد

 2- توصیف وضعیت موجود وتشخیص مسئله

 در این مرحله باید پژوهشگر تلاش کند وضعیت کلاس یا مدرسه خود را که مسئله یاوضع نامطلوب در آن احساس شده است،توصیف کند

مدرسه در کجا قرار دارد؟

دخترانه است یا پسرانه؟

چند دانش آموز دارد؟

دو نوبته است یا تک نوبته؟

در چه کلاسی پژوهش صورت می گیرد؟

در چه درسی؟

درباره کرام دانش آموزان ؟یا در باره چه کسانی(والدین،معلمان دیگر،مدیر،کارکنان اداره....)

 معمولا در پژوهش در عمل مسئله به صورت یک جمله پرسشی مطرح می شود

مثال-چگونه می توانم والدین کودکان این مدرسه را به مشارکت بیشتر در امور مدرسه تشویق کنم؟

چگونه می توانم روش تدریس خود را در درس ریاضی اصلاح کنم؟

چگونه می توانم علاقه دانش آموزان به درس ریاضی را افزایش دهم؟

چگونه می توانم رابطه خودم را با همکارانم در مدرسه بهبود بخشم؟

 از کجا و چگونه به مشکل خود پی می بریم؟

1.       احساس کنیم کارها خوب پیش نمی رود

2.      اسناد و مدارک آآموزشی مثل نمرات امتحانی شاگردان

3.    واکنش ها و اظهارات والدین دانش آموزان

4.     واکنش های شاگردان

5.     واکنش های مدیر و همکاران

6.      واکنش های اداره

7.    پژوهش های دیگران

 گردآوری اطلاعات(شواهد1)

در گردآوری اطلاعات به دنبال این هستید ة تا به کمک آنها وضع موجود را توصیف کنید و برای بهبود آن اطلاعاتی به دست آورید.

منابع و مراجعی که می توان اطلاعات به دست آورد

1.       همکاران خود ،مدیر و دیگر کارکنان مدرسه

2.      والدین دانش آموزان

3.    دانش آموزان

4.     استادان و افراد متخصص دیگر

5.     کتاب ها،مجلات و روزنامه ها

6.      دایره المعارف ها

7.    کتابها ی اختصاصی به ویژه در رشته علوم تربیتی و روش تدریس و مدیریت

8.    پژوهش ها علوم تربیتی در رشته های گوناگون

9.      اطلاعات حاصل از مصاحبه ها ،پرسش نامه ها،مشاهده ها

10.    بازدید از کلاس ها ومدارس دیگر

11.    چکیده تحقیقات و پایان نامه ها

12.   یادداشت های روزانه و خاطرات

13. رایانه،اینترنت و......

از چه روش هایی باید گردآوری اطلاعات استفاده کرد؟

1.       مصاحبه

2.      مشاهدده

3.    پرسش نامه

4.     اسناد وارقام

5.     استفاده از یادداشت های روزانه در پژوهش

 مشاهده

 مشاهده چیست؟اگر به صورت منظم به اتفاق ها و رخدادهای پیرامون خود تماشا کنید می توان گفت از فن مشاهده استفاده کرده اید

 شیوه های مشاهده

الف- مشاهده با استفاده از شیوه های آماری

این شیوه صرفا برای شمردن تعداد دفعات ک عمل یا رخداد به کار می رود

مثال افتادن عملی را هر روز به مدت معلوم مشاهده،تعداد دغعات آن را یادداشت و در جدولی قرار دهید

 ب- نودار عمل متقابل

منظور از این نمودار این است که نشان دهیم چه روابطی میان چند فرد وجود دارد

پژکان ها نشان می دهد چه کسانی با هم صحبت یا کنش داشته اند

پ-تحلیل طرز کار یا عمل

در این شیوه چگونگی عمل افراد در یک زمان ترسیم می شودسپس تجزیه و تحلیل می شود مثلا تعداد افرادی که در جلسه صحبت صحبت کردند نظر دادند

 ت-تحلیل کنش و واکنش افراد

در این شیوه جدلی ترسیم ودر آن تعداد تعامل یا کنش و واکنش مین افراد در آن ثبت می شود   احمدگودرزی -مدرس دانشگاه فرهنگیان وآزاد اسلامی بروجرد


ارسال شده در توسط احمد گودرزی

روشهای نوین یاددهی و یادگیری و تاثیرآن  بر روند آموزش

کلیات مدارس هوشمند

 احمد گودرزی-مدرس دانشگاه

مدرسه هوشمند به مدرسه ای اطلاق می گردد که عملا دانش آموز را برای ورود به دنیای الکترونیک امروزی تربیت می کند.در مدرسه هوشمند همه چیز تحت تاثیر کامپیوتر قرار می گیرد. از نظام مدیریت ،  آموزش و تعلیم  ، ارتباط با اولیا، سیستم های ثبت نام و دریافت کارنامه ، حضور و غیاب دانش آموزان ، اطلاع رسانی ، بررسی مشکلات احتمالی دانش آموزان تا بحث و پرسش  و پاسخ دانش آموزان با آموزگاران به صورت همزمان یا غیر همزمان و دهها کارکرد دیگر.البته این بدان معنا نیست که در مدرسه هوشمند به نظام اجتماعی توجهی نمی شود.بلکه تمامی مراحل مربوط به تربیت اجتماعی فراگیران با استفاده از روشهای نوین و تایید شده به قوت خود باقیست. در مدارس هوشمند دانش آموز نقش یادگیرنده دارد و معلم بیشتر به تعریف آموزیار نزدیک می شود. معلم می کوشدکه به جای جستجو برای در اختیار قراردادن پاسخ و راه حل چگونه آموختن و پویا بودن و شیوه های دستیابی به پاسخ سوالات و تمیز قابلیت استناد منابع را در دانش آموزان تقویت کند. هم چنین در این مدارس قابلیت آن وجود دارد که دانش آموز با منابع علمی معتبر در سراسر جهان ونیز با دانش آموزان در مدارس (با قابلیت هوشمند)دیگر ارتباط برقرار کند.در این مدرسه دانش آموز با صرف زمان بر روی کشف اطلاعات قابلیت های خود را گسترش داده و به این توانمندی می رسد که با کوله باری از اطلاعات و ترکیب آن با خلاقیت شخصی خود، در موقعیت های مختلف شیوه های نوین ابداع کند. . در این مدرسه روش تدریس براساس دانش‌آموز محوری است. تأکید بر مهارت فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی ـ یادگیری از راهبردها و خط مشیهای مدرسه هوشمند است. هفت اصل کلیدی در مدارس هوشمند عبارتند از: 1)دانش خلاق 2)استعداد یادگیری 3)توجه به فهم مطالب 4) آموختن با هدف تسلط و انتقال آن 5) ارزیابی آموخته‌ها به شکل متمرکز 6) غلبه بر مشکلات 7) مدرسه به عنوان یک سازمان آموزشی.
در مدارس هوشمند کامپیوتر و صفحه های نمایش جایگزین تخته سیاه و سی دی ها جایگزین کتاب و تاحدودی جایگزین دفتر می شود. محتواهای الکترونیک از دو منبع تامین خواهد شد:یکی محتواهای آماده و تایید شده توسط نظام آموزشی و دیگری محتوای تولید شده توسط خود آموزگار. البته در مدارس هوشمند نیازی نیست که معلمین توانایی کامل تولید محتواهای الکترونیک را دارا باشند چون این یک ایده ی آرمانی است . اما باید دست کم با انواع منابع موجود و تولید شده آشنا  باشند و توانایی استفاده ی به جا و به موقع از این محتواها را دارا باشند. چه بسا اینکه استفاده ی نا بجا از این گونه محتواها تاثیرات مخربی بر روند یادگیری بگذارد.البته محتواهای آموزشی توسط دانش آموز نیز می تواند تولید شود و فراگیر از این طریق از طرفی با جستجو برای تهیه منابع محتوا بر دانش خود می افزاید و آموخته هایش را نمایش می دهد و از طرف دیگر توانمندی های خود را در استفاده از نرم افزارهای گوناگون نمایش می دهد.  در این گونه مدارس کسب موفقیت دست‌یافتنی است و میزان آن به تلاش و پیگیری دانش‌آموزان و هدایت صحیح و جهت دار بستگی دارد. در این روش روح پژوهش و جست‌وجوگری،‌ جایگزین روحیه بی‌هدف دانش‌آموز خواهد شد. در این روش رکن اصلی برای هرگونه تغییر، تغییر در فکر است و ابزار و امکانات تنها وسیله‌ای برای جامه عمل پوشاندن به افکار هستند..

 

 در طراحی یک مدرسه هوشمند باید به چهار فاکتور تاثیرگذار توجه کرد:
1) عوامل محیطی(فضا و طراحی مناسب مدرسه، کلاس ها و...).
2) عوامل اجرایی و یادگیرندگان(آموزش قبل از شروع به جهت توجیه مدیران، معلمان و دانش آموزان).
3) عامل سخت افزاری و شبکه طراحی مهندسی وسایل ارتباطی شبکه و سخت افزاری.
4) عامل مهم نرم افزار و دیجیتال.

 د)آیا مدرسه هوشمند همان مدرسه مجازی است ؟

خیر مدارس مجازی و مدارس هوشمند با هم بسیار متفاوت هستند. مدارس هوشمند مدارسی هستند که مبانی توسعه آنها استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات می‌باشد و تفاوت آن با مدارس مجازی این است که در این مدارس دانش‌آموزان باید حضور فیزیکی داشته باشند اما در مدرسه مجازی، دانش‌آموز و معلم می‌توانند کیلومترها از هم فاصله داشته باشند و نیازی به حضور فیزیکی دانش آموزان نیست.در مدارس مجازی معمولا تدریس و ارزشیابی از طریق سیستم های مجازی(اینترنت-تلفن – نامه و ..) انجام می گیرد. درحالی که توسعه ی مهارت های اجتماعی و حضور در جمع وارتباط مستقیم با آموزگار از ویژگی های اصلی مدارس هوشمند است .

مدرسه هوشمند هدف یا وسیله؟

گاهی احساس می شود که مدارس باوجود برداشتن گامهای مفید ، این عنصر خیلی سودمند را تبدیل به دشمن آموزش می کنند. مدارس هوشمند وسیله ای است  برای تحقق آرمانهای بزرگتر. هدف این نیست که درمدارس تجهیزات هوشمند موجود باشد و ظاهر مدرسه هوشمند باشد.باید بدانیم که مدرسه هوشمند به این دلیل مورد توجه قرار گرفته که می تواند ابزار مناسبی برای تعمیق یادگیری و توانمند سازی دانش آموزان باشد.ابزاری که محدودیت های زمانی و مکانی و امکاناتی را به سادگی از جلوی پای آموزگار برداشته و می تواند با استناد به مدارک بی انتهای موجود در کتابخانه های دیجیتال محیط یادگیری را از حالت خشک و کسل کننده به یک محیط بی انتها، جذاب و باقابلیت دسترسی آسان گسترش بدهد. معلمان و مدیران محترم بایدبه این نکته توجه داشته باشند که تجهیز مدارس به فناوریهای نوین وقتی مثمرثمر خواهد بود که در جای مناسب استفاده شود . استفاده از سی دی های آموزشی غیر استاندارد ، جایگزین کردن فعالیت های اجتماعی و مهارت آموزی های مهم ، با فعالیت های کامپیوتری نه تنها به نظام آموزشی کمکی نخواهد کرد بلکه دانش آموزان را تک بعدی و منفعل بار خواهد آورد.

 

و) مدارس هوشمند در ایران و مشکلات آن

به نظر می رسد اجرای طرح هوشمند سازی مدارس در ایران ، مانند بسیاری از طرح های دیگر به صورت تقلیدی و بدون کار کارشناسانه و برنامه ریزی دقیق   و بومی سازی صورت گرفته باشد.بدون توجه به اینکه کشورهای پیشرو در این طرح حدود ده سال در این زمینه تحقیق و بررسی کرده اند و بعد از دستیابی به بهترین الگوها شروع به فرهنگسازی در این زمینه کرده اند . این در حالیست که در کشور ما موانع بسیار بزرگی سر راه شکل گیری صحیح مدارس هوشمند است :

1-  در کشور ما نسل فراگیر ارتباط بسیار اندکی با کامپیوتر دارند و در بسیاری موارد دیده می شود که فرزندان خانواده های تحصیلکرده و متمول نیز یا اصلا با کامپیوتر اشنایی ندارند یا از آن به عنوان وسیله بازی استفاده می کنند.

2-  عدم آشنایی فرزندان ایران با زبان های خارجی خود از موانع بازدارنده این طرح می باشد. آموزش زبان در ایران به صورت رسمی خیلی دیر و غیراستاندارد آغاز شده و دیده می شود که در سیستم آموزش رسمی دانش آموزان با زبان انگلیسی بسیار غریب هستند و تنها کسانی به این زبان مسلط خواهند بود که با صرف هزینه در آموزشگاههای آزاد ثبت نام و به طریق غیر رسمی به فراگیری زبان بپردازند.

3-  درمورد سیستم آموزشی کنونی که تکیه بر نقش اصلی معلم در کلاس درس دارد به نظر می رسد هوشمند سازی مدارس تنها این سیستم را تشدید می کند و به جای آنکه دانش آموز را مجبور به کنکاش در اطلاعات کند ، او را وادار به حفظ کردن انبوهی از اطلاعات می کند.

4-  ساختار فیزیکی اکثر مدارس سنتی است و تجهیز و تغییر کاربرد این تعداد مدرسه از نوع سنتی به هوشمند نیاز مند صرف بودجه و زمان زیادی می باشد.هم چنین طراحی سخت افزاری محیط مدرسه و شبکه های داخلی مدارس خود نیز مستلزم صرف پتانسیل های بسیاری خواهد بود.

5-  معلمان و مسئولان مدارس نیز جزو طلایه داران این تحول خواهند بود. عدم آشنایی آموزگاران با منابع و شیوه های استفاده از آنها خود یکی از بزرگترین موانع هوشمند سازی مدارس ایران است .

6-  به محض ورود مدارس به سیستم هوشمند ، نیاز به وجود نرم افزارهای استاندارد و مطابق با رویکرد کتابهای درسی ، ایجاد بانکهای اطلاعاتی قوی به زبان فارسی ،احساس می شود. قابلیت دستیابی دانش آموزان از مدرسه یا منزل به اینترنت پرسرعت نیز جزو ضروریات کارکرد صحیح مدارس هوشمند به شمار می رود.

ودرپایان

هوشمند سازی مدارس ، ابزاری بسیار مناسب برای تحقق آرمانهای آموزشی است . به شرط آنکه قبل از آن بررسی های دقیق در مورد این طرح توسط کارشناسان خبره صورت گیردو این طرح متناسب با فرهنگ و ویژگیهای کشور ما برنامه ریزی شود. بعد از آن می بایست محتواهای کتابهای درسی از حالت حفظی بودن خارج و به سمتی سوق داده شود که در آن جایگاهی برای بسط داده ها و تحقیق و پژوهش اختصاص داده شود.منابع مرجع و بانکهای اطلاعاتی به زبان فارسی طراحی و به صورت عمومی برای همگان قابل دسترسی باشد و زبان انگلیسی به صورت کاربردی و ماندگار با شیوه های نوین از دوره ی ابتدایی آموزش داده شود.زیرساختهای سخت افزاری لازم فراهم و نرم افزارهای استاندارد و متناسب توسط تیم های کارآزموده طراحی شود. معلمان و خانواده هامجهز به مهارتهای لازم برای استفاده از ابزارهای الکترونیک  باشند و این باور در آنها شکل گرفته باشد که آموزش الکترونیک چیزی فراتر از بازی و سرگرمی است .و اگر بدون در نظر گرفتن موارد فوق و بدون فراهم کردن امکانات و فرهنگ لازم دست به اقدام شتاب زده ی این طرح بزنیم از رایانه ها دکوری خواهیم ساخت در مدارس که به زودی فراموش خواهیم کرد حتی دستمالی به آن بکشیم .......

 

 

یادگیری الکترونیک

در 10 سال گذشته با رشد و توسعه نقش فناوری اطلاعات (it) در کشور ما و با توجهی که به آماده کردن بسترهای لازم برای توسعه آن شده است، این پدیده در آموزش و پرورش نیز جای خود را باز کرده و به خوبی خودنمایی می کند.اینکه این موضوع چه مقدار تأثیرگذار بوده، قابل اندازه گیری نیست. ولی می توان به جرأت گفت که از معدود پدیده هایی است که در عمر کوتاه خود توانسته تأثیر گسترده ای بگذارد و توجه بسیاری را به خود معطوف کند. کشور ما نیز به دلیل تعاملی که با محیط پیرامون خود دارد، از تحولات جهانی بی نصیب نیست و با توجه به رویکرد جهانی در مباحثی مثل آموزش برای همه، آموزش مادام العمر، آموزش برای زندگی بهتر، می بایست از روش های خاصی برای تحت پوشش درآوردن هر چه بیشتر جمعیت لازم التعلیم و یا افزایش کیفیت آموزش و پرورش و یا حتی کاهش هزینه های آموزش استفاده کند. در حال حاضر رویکردی به سوی استفاده از فناوری در آموزش (تدریس دبیران) به وجود آمده که آهسته و انبوه کار خود را به پیش می برد. نمود این رویکرد برگزاری جشنواره های تولید محتوای الکترونیکی در آموزش های فنی و حرفه ای و همچنین جشنواره های روش تدریس با استفاده از it است که در دوره متوسطه و در دروسی مثل شیمی و جغرافی توسط وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست. از جمله اهداف مشترک اجرای این جشنواره ها عبارتند از: ترغیب، تشویق و ایجاد باور در بین معلمان در امر استفاده از نرم افزارها و تولید محتوای الکترونیکی، توسعه و گسترش فرهنگ تولید محتوای الکترونیکی و استفاده از it در فرایند یاددهی و یادگیری. این موضوع می تواند علائمی باشد برای اینکه نقطه اوج تلفیق it در آموزش و به کارگیری خردمندانه آن توسط معلمان و دبیران است. پس معلمان در به کارگیری فناوری اطلاعات نقش محوری دارند. در مورد به کارگیری it در آموزش و پرورش بحث های زیادی شده و عموما از it به عنوان یک ابزار تکنیکی برای بالابردن سطح آموزش سخن رفته است. این امر نکته روشن و قابل توجهی را پیش روی ما قرار می دهد که نیاز مبرم به پیشرفت و حرفه ای شدن معلمان در زمینه it دارد. برای ایجاد یادگیری های مؤثر، جایی که فناوری در اختیار اهداف یادگیری در مدرسه است، تنها معلمان هستند که در مواقعی حساس مبتنی بر پایه احتیاجات و شیوه های یادگیری دانش آموزان، تکنیک های it را در برنامه ریزی تحصیلی به کار می برند. این معلم است که برای آموزش و تدریس می بایست از نمودهای فناوری استفاده کند، بنابراین باید روش های تدریس با رویکردهای جدید را تجربه کرد، آنها را مستند کرد و نشر داد. شواهد نشان می دهد وقتی که معلمان دانش خود را در زمینه موضوع درس و شیوه یادگیری دانش آموز به کار می بندند، به کارگیری فناوری اطلاعات بیشترین اثر مستقیم را بر پیشرفت شاگردان دارد. هنگامی که دانش آموزان در فهم و درک خود در به کارگیری نرم افزاری خاص در کار فردی یا گروهی یا کلاسی به کنجکاوی (تردید) کشیده می شوند، شاهد این پیشرفت خواهیم بود. در مورد اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در کار دانش آموزان و ارائه کار آنها، پژوهش های کمی صورت گرفته است. دامنه کاربردهای آموزشی it بسیار وسیع است. در یک طرف آن فعالیت های بسیار محدود است که عمدتا بر پایه روش های سنتی قرار دارد و در طرف دیگر آن، تغییرات اساسی در رویکردهای تدریس قرار می گیرد

.

یکی از اهداف آموزش الکترونیکی، آموزش در هر مکان و هر زمان است. اما با نگاهی گذرا به دستاوردهای آموزش الکترونیکی ، به سادگی در مییابیم که این هدف نتوانسته بطور بسزایی، واقعیت پیدا کند. امروزه در دنیا برای پاسخ به این خلاء، از تکنولوژی جدیدی به نام آموزش همراه (M-learning) یاد می شود، تکنولوژی که آموزش را متحول کرده و آموزش در هر لحظه و هر مکان ر ا ، با استفاده از پتانسیل دستگاه های همراه همچون موبایل، PDA و ... واقعیت بخشیده است. که در این مقاله قصد داریم، ابتد ا این نوع جدید آموزش را معرفی کرده و سپس به تعریف اجمالی از وب 2 و تاثیر چشمگیر آن در آموزش الکترونیکی بپردازیم و بعد ، آموزش الکترونیکی 2 را به عنوان
تحولی عظیم در آموزش معرفی کنیم. سپس از تاثیرات وب 2، برروی آموزش همراه صحبت خواهیم کرد و خواهیم دید وب 2، چطو ر همه جانبه در خدمت آموزش همراه خواهد بود تا بهره وری آموزشی را تا حد زیادی بالا برده و کاستی های آموزش الکترونیکی را مرتفع می کند. در نهایت به معرفی یک ایده خواهیم پرداخت که بهترین فضای ممکنه را با امکانات وب 2 و آموزش همراه و با بهر ه گیری از تاثیرات آموزش الکترونیکی 2، در اختیار ما قرار خواهد داد و خواهیم دید چگونه به وسیله پروفایل کاربر و الگوریتمی بر اساس تجارب روانشناسی و تربیتی، بطور کاملا هوشمند، بهترین و بالاترین درصد یادگیری را در جهت بالا بردن سطح علمی خود و دیگران فراهم می کنیم و با
استفاده از تکنیکهای وب 2 برروی موبایل، شبکه یادگیری هوشمند ر ا ایجاد می کنیم.

 

 


ارسال شده در توسط احمد گودرزی
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خبر داد :

اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه در دوره ابتدایی


 
   
 

 محمد دیمه ور در گفتگو با خبرنگار پانا با اعلام این خبر اظهار کرد : یکی از اولویت های  آموزش ابتدایی بحث ارتقاء مدیریت آموزشگاهی است و تعدادی ازمعلمان دوره ابتدایی و حدود 5 درصد از مدیران در این خصوص آموزش های لازم را خواهند دید و در کنارمدیر مدرسه یک مشاور برای برنامه ریزی و رسیدن به اهداف استراتژیک آموزش و در طول سال تحصیلی انتخاب می شود.

 

معاون آموزش ابتدایی درخصوص پیش دبستانی اظهار کرد :پیش دبستانی در مناطق محروم بصورت خرید خدمت از بخش خصوصی انجام خواهد شد .
 
 
وی دوره  پیش دبستانی را  بعنوان بخش اساسی در مناطق دوزبانه دانست وافزود :در مناطق محروم بخصوص مناطق دوزبانه بدلیل سازگارکردن دانش آموزان به زبان معیار فارسی در دوره ابتدایی اجرا میگردد.
 
 
وی با بیان این مطلب که  آموزش و پرورش نظارت کامل بر مراکز پیش دبستانی دارد اظهارکرد : آموزش و پرورش از لحاظ کمی و کیفی  و دادن مجوز به مراکز غیر دولتی نظارت دارد  وامیدورایم دوره پیش دبستانی بعنوان دوره تربیتی نه بعنوان دوره مراقبتی تبدیل شود .
 
 
 وی درخصوص وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی اظهار کرد :  آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی برگزار می گردد و زمان اجرای آن را امور اداری وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد کرد. 
 

ارسال شده در توسط احمد گودرزی
   
   

ارسال شده در توسط احمد گودرزی

اس ام اس تسلیت ماه محرم

اخبار،سرگرمی,آشپزی,مد,روانشناسی,اینترنت

 

 

اس ام اس ماه محرم

 

قیامت بی حسین غوغا ندارد"شفاعت بی حسین معنا ندارد"حسینی باش که در محشر نگویند"چرا پرونده ات امضاء ندارد

 

اس ام اس ماه محرم

 

عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش ، از بس که کَرَم دارد و آقاست حسین

 

اس ام اس ماه محرم

 

عالم همه محو گل رخسار حسین است ، ذرات جهان درعجب از کار حسین است . دانی که چرا خانه ی حق گشته سیه پوش ، یعنی که خدای تو عزادار حسین است

 

اس ام اس ماه محرم

 

آبروی حسین به کهکشان می ارزد ، یک موی حسین بر دو جهان می ارزد ، گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست ، گفتا که حسین بیش از آن می ارزد

 

اس ام اس ماه محرم

 

ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض میکنم

 

اس ام اس ماه محرم

 

ای وجودت عشق را معنای حسین عالمی یک قطره تو دریا حسی


ارسال شده در توسط احمد گودرزی